e-mail:hchuayu@163.com
Tel:0412-3242648
Fax:0412-3242111
产品详情  HUAYU GROUP
TEL:0412-3242233

中档镁砂

0.00
0.00
  

该砂是选用特级和一级菱镁石,经轻烧、细磨、压球、高温竖窑烧结而成。镁砂中杂质含量低、体积密度大、抗渣性能好,用于制造中档镁砖或镁质不定型耐火材料。

牌号/ 指标

ZDMS95

ZDMS94

 MgO %≥

95

94

 SiO2%≤

2.2

2.5

 Cao %≤

1.8

1.8

 Fe2O3%≤

0.8

0.8

  Al2O3%≤

0.4

0.4

  1.L %≤

0.30

0.30

颗粒体积密度g/cm³

3.15

3.15